Nanoteknoloji’nin sağlık alanında kullanımı

Günümüzde Nanoteknoloji tıp alanında; ilaç sektöründe, gen uygulamalarında, kardiyak tedavide, kanser tedavisinde, diş bakımında, ortopedi uygulamalarında ve moleküler tanılarda kullanılmaktadır.Nanoteknoloji ile tıp alanında var olan hastalıklarda ve canlı anatomisinde daha derin araştırmalar yapılabilir. Nano partiküller ilaçlar istenen hedefe direkt olarak etki edebilir. Bu ilaçlar vücut içinde başka alanlara dağılıp, yan etkiyi minimalize edebilir. Üzerine nano partiküller yüklenmiş ilaçlar doğrudan hastalıklı doku ve hücrelere etki edebilir ve böylece biyolojik aktivite arttırılabilir.

Nanoteknoloji ürünleri, beyin damarlarının içerisine, dişin içine, vb. insan vücudu içerisinde her yere yerleştirilebilir. Nanoteknoloji ürünü chipler ve özel donanımlar ile canlı organizmalar uzaktan kontrol edilebilir. İnsan saçı içerisine sığabilen özel kablolarla özel bir iletişim sistemi de kurulabilir.

Nanoteknoloji sayesinde, çok küçük boyutlarda üretilebilen nano robotlar çok yakın gelecekte yapılabilecektir. Günümüzde, nano boyutta fonksiyonel olabilen bu robotları insan kanına verip, insan vücudu içerisinde hasarlı organı onarabilecek nano robot teknolojileri ile ilgili proje çalışmaları yapılmaktadır. Beynin kılcal damarları tıkandığında, nano tüpler ile bu tıkanmalar giderilebilecektir. İnsan beyni, içerisinde kimyasallar ve elektronlar bulunan bir yapıda olup beyin hücreleri arasındaki iletişim nano seviyededir. Beyin damarları içerisinde kan ile hareket eden nano tüpler vasıtasıyla hatasız teşhis ve tedavi yapılabilecektir. Bir tür sinirsel iletişim eksikliğinden kaynaklanan ve genel adı felç olan hastalığa, nanoteknolojiyle üretilen yapay kılcal damarlar ile çare bulunmasını amaçlayan çalışmalar halen devam etmektedir.

Bilim dünyası yakın gelecekte kalp krizinden, enfeksiyona bağlı hastalıklara kadar birçok rahatsızlıkla mücadelede nanoteknolojik çözümler bulunması için olanca gücü çalışmalarına devam etmektedir.

Nanoteknoloji, ilaç sektöründe de kullanılmaktadır. Vücuda alınan ilaçlar, normalde vücudun her yerine dağılmakta ve gerçek hedefe gitme olasılığı azalmaktadır. Oysaki nano partiküller ile ilacı doğrudan doğruya gitmesini istediğimiz gerçek hedefe gönderebiliriz. Böylece ilaç doğrudan doğruya hasta bölgeye veya hasta dokuya gönderilebilecektir. Mevcut yöntemlerle ilaç alımında, vücudun küçük bir bölgesini tedavi etmek için bazen yine vücudun başka bir yerinde meydana gelebilecek yan etki riskini göze alabilmek gerekmektedir.

Oysaki nanoteknoloji ile yapılan tedavide, ilaç nano kapsüllere yüklenir ve bu nano kapsüller sadece hasta bölgeye verilebilir. Gelecekte nano biyolojik ürünler gündeme gelecek, suni organ yapımında nano parçalar kullanılacak, anında teşhis koyabilen sağlık tarama araçları yapılabilecektir.