Silisyum nasıl etki eder?

• Silisyum hücre metabolizmasında iki yönlü etki gösterir. 5
• Silisyum insan hücresinin beslenmesine yardım eder.  2,5
• Silisyum insan hücresinde serbest radikallerin ve toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlar. 6

Referanslar

2. SRIPANYAKORN, S., RAVIN, J., THOMPSON, R.P.H., and POWELL, J.J., 2005. Dietary silicon and bone health. Nutrition Bulletin. 30(3):222-230.
5. Jurkic et al Nutrition & Metabolism 2013, 10:2 Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy
6. Reffitt DM,et al: Silicic acid: its gastrointestinal uptake and urinary excretion in man and effects on aluminium xcretion. J Inorg biochem 1999,76(2): 141-47

Silisyumun Kemik ve Kıkırdak Dokuya Önemli Etkileri Bulunur


• Vücutta yapısal bütünlük, bağ doku gelişimi ve kıkırdak doku için temel elementtir  7,8
• Tendon ve bağları birleştirici özelliği vardır.  8
• Kemik yoğunluğunu arttırmaktadır. 9 Vücuttaki silisyum miktarı ile kemik mineral yoğunluğu arasında doğrusal ilişki vardır.  10

Referanslar

7. SEABORN, C., 2002. Silicon deprivation decreases collagen formation in wounds and bone, and ornithine transminase enzyme activity in liver. Biol Trace Elem. Res. 89(3):251-61.
8. LIFE EXTENTION, 2003. Le magazine, April
9. Eisinger J Clairet D: Effects of silicon, flouride, etidronat and magnesium on bone mineral density: a retrospective study. Magnes Res 1993 ; 6(3):247-249
10. Moukarzel et al.: Silicon defiency may be involved in bone disease of parenteral nutrition. J. Am Coll Nutr 1992, 11:584

Silisyum Güçlü Bağışıklık Sistemi için: SİLİSYUM 

Silisyum;

• Vücuttaki savunma hücrelerinin artmasını sağlayabilmektedir  5 (nötrofil, T Lenfosit ve NK hücrelerinin sayısını artırırabilir ve fagositozu indükler.)

• Bağışıklık sistemini uyarır  5

Referans

5. Jurkic et al Nutrition & Metabolism 2013, 10:2 Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy

Silisyum Yeni Alyuvarların Oluşması ve Kan Damarlarının İyileşmesinde Etkilidir.


Silisyum;
• Damar elastikiyetini arttırır.  12 Yapılan araştırmalarda, damar elastikiyeti azalanlarda silisyum düzeyinin diğer bireylere göre 14 kat daha az olduğu saptanmıştır. Bu da, silisyum düzeyi ile damar elastikiyeti arasında bağlantı olabileceğini göstermektedir  13
• Damar duvarının silisyum içeriği ve damar elastikiyeti arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir.  12
• Yeni kırmızı kan hücrelerinin( alyuvarların) yapımına katkı sağlar  5

Referanslar

5. Jurkic et al Nutrition & Metabolism 2013, 10:2 Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy
12. LOEPER, J., GOY, L.J, ROZENSZTAJN, L., and FRAGNY, M., 1979. The antiatheromatous action of silicon. Atherosclerosis. 33:397-408
13. DE FRANCISCIS, P., OLIVERO, G., GRACO, A.M., MARENELLI, C., DE MAIRA, E., E.G. ELEWAD, S.H., and GREEN, V.E. JR., 1979. Silicon and the rice plant environment: A review of recent research. II Riso, 28:235-253.

Silisyum ve Hiyolüronik Asit Eksikliğinde Ciltte Kırışıklıklar Oluşur


Silisyum;
• Vücutta önemli organların yanı sıra; deri ve saçta da bulunmaktadır.  14,15,16,17,18
• Kollajen sentezinde yer alır ve bağ dokuyu destekler  5
• Bağ dokusunun esnekliği ve dayanıklılığını geliştirir  8
• Cilt kırışıklıklarını azaltır. Çünkü cilt kırışıklıklarının temel nedeni silisyum ve hiyolüronik asit eksikliğidir.  5

Referanslar

5. Jurkic et al Nutrition & Metabolism 2013, 10:2 Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy
8. LIFE EXTENTION, 2003. Le magazine, April
14. LINDER, M.C., 1991. Nutritional biochemistry and metabolism with clinical applications. California University, Fullerton, California. (Prentice–Hall International Inc.), USA.
15. CARLISLE EM,1986. Silicon in trace elements in human and animal nutrion, 5th edition. Ed. W. Mertz, Vol. 2, p.373-390. Academic Press, New York.
16. DAVIES, S., and STEWART, A., 1995. Hastalanmadan yaşamak bizim elimizde. 3. Baskı. Remzi Kitapevi A.Ş., 350s, İstanbul.
17. HAMILTON, E., MINSKI, M.J., and CLEARY, J.J., 1973. The concentration and distribution of some stable elements in healthy. Sci. Total Environ 1:341
18. ÜSTDAL, M., PAŞAOĞLU, M., ve MUHTAROĞLU, S., 1991. Biyokimya, su ve elementler.

Sağlıklı Saç ve Tırnaklar için: SİLİSYUM

Silisyum;
• Vücutta önemli organların yanı sıra; deri ve saçta da bulunmaktadır.  14,15,16,17,18
• Saçların canlı ve sağlıklı olmasını sağlar  5
• Tırnakları güçlendirir  5
• Tırnak kalitesini geliştirerek daha iyi koruma sağlar  8

Referanslar

5. Jurkic et al Nutrition & Metabolism 2013, 10:2 Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy
8. LIFE EXTENTION, 2003. Le magazine, April
14. LINDER, M.C., 1991. Nutritional biochemistry and metabolism with clinical applications. California University, Fullerton, California. (Prentice–Hall International Inc.), USA.
15. CARLISLE EM,1986. Silicon in trace elements in human and animal nutrion, 5th edition. Ed. W. Mertz, Vol. 2, p.373-390. Academic Press, New York.
16. DAVIES, S., and STEWART, A., 1995. Hastalanmadan yaşamak bizim elimizde. 3. Baskı. Remzi Kitapevi A.Ş., 350s, İstanbul.
17. HAMILTON, E., MINSKI, M.J., and CLEARY, J.J., 1973. The concentration and distribution of some stable elements in healthy. Sci. Total Environ 1:341
18. ÜSTDAL, M., PAŞAOĞLU, M., ve MUHTAROĞLU, S., 1991. Biyokimya, su ve elementler.